ALINE PIMENTEL

FASHION STYLIST & CONSULTANT

Screen shot 2014-11-18 at 1.11.53 PM RAZORS MUSIC VIDEO
FC4BBB CK
pqt Terry Richardson
Elements GQ Portugal
JJ FUCKING YOUNG
Screen shot 2013-07-29 at 6.11.33 PM PURPLE TV
hhhhhhh FUCKING YOUNG
nyfinal NYLON
Screen shot 2014-11-18 at 3.40.53 PM DEAD MUSIC VIDEO
zeze ZEBRA KATZ
ad Ford Models
Cameron White small Nane Feist
pq Harper’s Bazaar
CM PURPLE TV
glamour final GLAMOUR
Screen shot 2012-10-06 at 11.40.10 PM GLAMOUR
NHE Post No Bills
Screen shot 2013-07-31 at 6.39.14 PM Paris is Burning
hhhh CATCH
BARCO 1 Vanidades
punk2small Vanidades
fabi2 WHITE SKY
prada1111 PRADA LOVE
pola_final1 Polaroids
MEN'S 1final Men’s Vogue